Aminohapot ovat ihmiselle elintärkeitä

Aminohapot ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat ihmisille välttämättömiä. Ihmisen elimistö osaa luonnostaan valmistaa 11 aminohappoa, loput 9 ihmiselle tärkeää aminohappoa tulee saada ravinnosta. Aminohappoja valmistetaan soluissa ja ne polymeroituvat polypeptideiksi, joista pisimpiä kutsutaan proteiineiksi. Entsyymit ohjaavat aminohappojen valmistusta.

Mitä aminohapot ovat?

Aminohapot ovat amfolyyttisia yhdisteitä, koska niissä on mukana molemmat happo ja emäs. Proteiinit valmistuvat jopa sadoista erilaisista polymeroituneista aminohapoista, jolloin erilaisia aminohappoyhdistelmiä on proteiineissa lukuisia. Aminohapot kestävät jopa yli 100 °C lämpötiloja, kun taas proteiinit hajoavat näin suurissa lämpötiloissa. Aminohapot muodostavat lukuisia yhdistelmiä: esimerkiksi insuliini on hormoni, jota ihminen käyttää sokeriaineenvaihdunnan säätelyyn ja se sisältää 51 eri aminohappoa. 

Välttämättömät aminohapot

Eri lajeille on eri aminohapot välttämättömiä. Ihmisen tapauksessa ravinnon merkitys korostuu yhdeksän aminohapon saannin kohdalla. Nämä yhdeksän aminohappoa ovat: histidiini, lysiini, tryptofaani, metioniini, fenyylianaliini, treoniini, valiini, leusiini ja isoleusiini. Puuttuvat aminohapot voidaan saada eläinperäisen ruoan proteiineista. Myös kasviksista on mahdollista saada puuttuvia aminohappoja.

Aminohappojen ja niistä saatavien yhdistelmien vaikutuksia on tutkittu paljon. Esimerkiksi arginiini ei ole ihmisielle välttämätön aminohappo, mutta sen on katsottu edistävän verenkierron toimivuutta. Arginiini ja glysiini muodostavat maksassa ja munuaisissa kreatiinia, jonka on taas katsottu lisäävän lihasvoimaa ja suorituskykyä. 

Siirry alkuun